Πολεμικές τέχνες

Η εξάσκηση στις πολεμικές τέχνες πέρα από τεχνικές αυτό-άμυνας και το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει, βοηθάει να βελτιώσει κανείς την πνευματική του δύναμη, να βελτιώσει την κοινωνική ζωή του, καθώς και να διαχειρίζεται καταστάσεις κρίσης και έντασης.

Достапно во: