Πολεμικές τέχνες

Η εξάσκηση στις πολεμικές τέχνες πέρα από τεχνικές αυτό-άμυνας και το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει, βοηθάει να βελτιώσει κανείς την πνευματική του δύναμη, να βελτιώσει την κοινωνική ζωή του, καθώς και να διαχειρίζεται καταστάσεις κρίσης και έντασης.