Fit In 20′

Fin In 20

Fin In 20′ е првото EMS студио во Велес што користи електромускулна стимулација или ЕМС тренингот како нов иновативен и временски ефикасен тренинг, кој денес расте во популарност низ светот. Еден брз 20-минутен тренинг е еднаков на 2-4 регуларни тренинзи.

Во Fin In 20′, инструкторот ќе ти овозможи 20-минутен тренинг, кој резултира со над 150 пати повеќе контракции на мускулите отколку просечниот тренинг.

Contact info

Activities