Fit Mix Studio

Fit Mix Studio Trostjanska

Fit Mix Studio Trostjanska нуди уникатни функционални тренинзи во мали групи со зголемен фокус на секој вежбач поединечно.

Тренинзите во Fit Mix Studio ќе ти помогнат не само да го зајакнеш физичкото здравје, туку да го зајакнеш и менталното здравје и карактерот.

Секој час е различен од претходниот, се вежба со различен реквизит и со различен интензитет, а резултатите се гарантирани по само неколку тренинзи.

Contact info

Activities