Центар за интегрална јога Намасте

Намасте

Центарот за интегрална јога Намасте во Велес организира едукативни, апликативни и промотивни активности за примена на јогата како интегрален метод за унапредување на сите аспекти на личниот развој: телесен, психички, социјален и духовен.

Јога часовите во Намасте ќе ти помогнат да се чувствуваш посилно, пофлексибилно, будно и енергично и да функционираш подобро при секојдневните активности.

Contact info

Activities