Ортомедика

Ортомедика

ПЗУ Ортомедика е една од водечките приватни специјалистички ординации по ортопедија во земјава, што ги нуди следниве услуги:

✅ Oртопедски прегледи и консултации;
✅ Ултразвучни прегледи;
✅Аплицирање на интраартикуларни, интрамускулни и мекоткивни инјекции и блокади без и под контрола на ултразвук;
✅ ПРП третмани.

Најновиот додаток во репертоарот на Ортомедика се популарните ПРП третмани (Platelet Rich Plasma) што ги користат спортистите за лекување на различни состојби на зглобовите или повреди на мускули и тетиви.

Contact info

Activities