Pulse Fitness & Spa

Pulse Fit Spa

Лоцирано во срцето на градот Струмица, Pulse Fitness & Spa ја крена фитнес културата во Струмица на сосема едно ново и повисоко ниво, а фитнесот и спортувањето ги вметнаа како составен дел од секојдневието на струмичани.

Овој фитнес ланец нуди широка лепеза на дисциплини:
✅ Функционален тренинг
✅ Фитнес
✅ Пилатес
✅ Јога
✅ Кардио
✅ Спа

Дополнително, Pulse Fitness & Spa ги овозможува и следниве услуги за вежбачите:

✅ Тренинзи со личен тренер;
✅ Спа центар;
✅ Специјални детокс програми;
✅ Персонализиран режим на исхрана;
✅ Бесплатни семинари за исхрана;
✅ Попусти во партнерската мрежа на Pulse Fitness & Spa.

Освен препознатливиот ултрaмoдерен дизaјн, Pulse Fitness & Spa успешно ги применува и инoвaциите вo oблaстa нa фитнесoт и здрaвиoт живoт со Wexer Virtual Trainer – голем плaзмa екрaн нa кoј нaјдoбрите светски тренери пoкaжувaaт упaтствa зa изведувaње нa групни aктивнoсти.

Contact info

Activities