FitKit Pixel

Едина Муса — личен тренер кај тебе дома

Едина е активен спортист кој подолго време се занимава и го проучува фитнес светот. Тренинзите се базираат на зајакнување на мускулатурата на целото тело, а најмногу внимание ќе посветите на јадрото (core), (екстензорите на грбот, абдоменот, латералните мускули на трупот и мускулите на колкот) каде се наоѓа центарот на гравитација на телото и каде започнуваат […]

Повеќе