FitKit‌ ‌Plus‌ ‌Booty‌ ‌Grow‌ ‌програма‌ ‌на‌ ‌Антониа‌ ‌Домазетова‌ ‌‌

FitKit‌ ‌Plus‌ ‌Booty‌ ‌Grow‌ ‌програма‌ ‌на‌ ‌Антониа‌ ‌Домазетова‌ ‌‌

Се‌ ‌започнало‌ ‌пред‌ ‌6‌ ‌години‌ ‌кога‌ ‌почнала‌ ‌да‌ ‌се‌ ‌едуцира‌ ‌за‌ ‌правилна‌ ‌исхрана‌ ‌и‌ ‌тренинг.‌ ‌

Како‌ ‌динамичен‌ ‌карактер,‌ ‌се‌ ‌пронаоѓа‌ ‌во‌ ‌функционалниот‌ ‌фитнес‌ ‌и‌ ‌успешно‌ ‌гради‌ ‌кариера‌ ‌во‌ ‌оваа‌ ‌насока.‌ ‌‌➡️‌ ‌‌

Веќе‌ ‌6‌ ‌години‌ ‌им‌ ‌помага‌ ‌на‌ ‌стотици‌ ‌клиенти‌ ‌во‌ ‌нивните‌ ‌фитнес‌ ‌трансформации.‌ ‌Воедно,‌ ‌таа‌ ‌е‌ ‌и‌ ‌сопственик‌ ‌на‌ ‌‌Фитнес‌ ‌Ленд‌‌ ‌каде‌ ‌што‌ ‌држи‌ ‌часови‌ ‌по‌ ‌функционален‌ ‌фитнес.‌ ‌ ‌‌

По‌ ‌професија‌ ‌e‌ ‌дипломиран‌ ‌економист,‌ ‌лиценциран‌ ‌фитнес‌ ‌тренер‌ ‌и‌ ‌девојка‌ ‌претприемач.‌ ‌Запознајте‌ ‌ја‌ ‌Антониа‌ ‌Домазетова,‌ ‌наш‌ ‌‌FitKit‌ ‌Plus‌ ‌тренер‌ ‌што‌ ‌ја‌ ‌води‌ ‌програмата‌ ‌Booty‌ ‌Grow‌.‌ ‌‌👋‌ ‌‌

FitKit‌ ‌Plus‌ ‌Booty‌ ‌Grow‌ ‌програма‌ ‌на‌ ‌Антониа‌ ‌Домазетова‌ ‌‌

Booty‌ ‌Grow‌ ‌програмата‌ ‌е‌ ‌претежно‌ ‌насочена‌ ‌кон‌ ‌женска‌ ‌публика.‌ ‌Фокусот‌ ‌е‌ ‌ставен‌ ‌на‌ ‌обликување‌ ‌на‌ ‌задникот,‌ ‌качување‌ ‌мускулна‌ ‌маса‌ ‌и‌ ‌топење‌ ‌на‌ ‌вишокот‌ ‌масти.‌ ‌‌

Програмата‌ ‌е‌ ‌одлична‌ ‌за‌ ‌сите‌ ‌кои‌ ‌имаат‌ ‌цел‌ ‌да‌ ‌го‌ ‌оформат‌ ‌телото.‌ ‌Самата‌ ‌комбинација‌ ‌на‌ ‌вежби,‌ ‌составеноста‌ ‌на‌ ‌тренинзите‌ ‌прави‌ ‌да‌ ‌во‌ ‌ист‌ ‌момент‌ ‌вежбачот‌ ‌топи‌ ‌масти,‌ ‌гради‌ ‌и‌ ‌обликува‌ ‌мускулна‌ ‌маса.‌ ‌Самото‌ ‌име‌ ‌на‌ ‌програмата‌ ‌кажува‌ ‌на‌ ‌кој‌ ‌дел‌ ‌се‌ ‌фокусираме‌ ‌и‌ ‌го‌ ‌обликуваме.‌ ‌‌😉‌ ‌‌

Еве‌ ‌како‌ ‌изгледа‌ ‌еден‌ ‌‌Booty‌ ‌Grow‌ ‌‌тренинг:‌ ‌‌

✅‌ ‌‌Тренингот‌ ‌започнува‌ ‌со‌ ‌загревање‌ ‌и‌ ‌истегнување‌ ‌при‌ ‌што‌ ‌се‌ ‌забрзува‌ ‌пулсот;‌ ‌

✅‌ ‌‌Вежби‌ ‌со‌ ‌фокус‌ ‌на‌ ‌зголемување‌ ‌на‌ ‌задникот,‌ ‌оформување‌ ‌на‌ ‌задникот,‌ ‌проследени‌ ‌со‌ ‌комбинација‌ ‌од‌ ‌кардио‌ ‌вежби,‌ ‌вежби‌ ‌за‌ ‌стомак,‌ ‌грб‌ ‌и‌ ‌горен‌ ‌дел‌ ‌(ниту‌ ‌еден‌ ‌дел‌ ‌од‌ ‌телото‌ ‌и‌ ‌мускулна‌ ‌група‌ ‌не‌ ‌е‌ ‌изоставена,‌ ‌но‌ ‌фокусот‌ ‌е‌ ‌на‌ ‌задникот);‌ ‌

✅‌ ‌‌Тренингот‌ ‌завршува‌ ‌со‌ ‌вежби‌ ‌за‌ ‌истегнување.‌ ‌‌

За‌ ‌овој‌ ‌тренинг‌ ‌ти‌ ‌се‌ ‌потребни‌ ‌две‌ ‌еднорачни‌ ‌тегчиња‌ ‌и‌ ‌краток‌ ‌ластик‌ ‌за‌ ‌нозе.‌ ‌‌

Големината‌ ‌на‌ ‌теговите‌ ‌и‌ ‌отпорот‌ ‌зависи‌ ‌од‌ ‌твојата‌ ‌физичка‌ ‌спремност‌ ‌и‌ ‌цел.‌ ‌Колку‌ ‌поголема‌ ‌килажа‌ ‌користиш,‌ ‌толку‌ ‌поголем‌ ‌отпор‌ ‌ќе‌ ‌имаш‌ ‌што‌ ‌ќе‌ ‌донесе‌ ‌и‌ ‌подобри‌ ‌резултати.‌ ‌‌🏋️‌ ‌‌

Придобивките‌ ‌од‌ ‌Booty‌ ‌Grow‌ ‌тренинзите‌ ‌се‌ ‌бројни.‌ ‌‌👇‌ ‌

Самите‌ ‌тренинзи,‌ ‌комбинација‌ ‌на‌ ‌вежби‌ ‌со‌ ‌отпор,‌ ‌со‌ ‌сопствена‌ ‌тежина,‌ ‌ластици‌ ‌кои‌ ‌ќе‌ ‌му‌ ‌помогнат‌ ‌на‌ ‌вежбачот‌ ‌да‌ ‌дојде‌ ‌до‌ ‌посакуваната‌ ‌форма,‌ ‌се‌ ‌тип‌ ‌на‌ ‌тренинзи‌ ‌кои‌ ‌можат‌ ‌да‌ ‌се‌ ‌повторат‌ ‌по‌ ‌неколку‌ ‌пати‌ ‌бидејќи‌ ‌така‌ ‌ќе‌ ‌дадат‌ ‌и‌ ‌најдобри‌ ‌резултати.‌ ‌Со‌ ‌секое‌ ‌завршување‌ ‌на‌ ‌програмата,‌ ‌самиот‌ ‌вежбач‌ ‌е‌ ‌се‌ ‌поспремен‌ ‌и‌ ‌поспремен.‌ ‌Toa‌ ‌значи‌ ‌дека‌ ‌може‌ ‌да‌ ‌го‌ ‌зголеми‌ ‌оптеретувањето‌ ‌и‌ ‌секој‌ ‌пат‌ ‌на‌ ‌различен‌ ‌начин‌ ‌да‌ ‌го‌ ‌почувствува‌ ‌тренингот,‌ ‌а‌ ‌резултатите‌ ‌секој‌ ‌пат‌ ‌ќе‌ ‌бидат‌ ‌се‌ ‌подобри‌ ‌и‌ ‌подобри.‌ ‌Ќе‌ ‌добијат‌ ‌моја‌ ‌поддршка‌ ‌и‌ ‌надвор‌ ‌од‌ ‌овие‌ ‌тренинзи‌ ‌за‌ ‌да‌ ‌ми‌ ‌се‌ ‌обратат‌ ‌за‌ ‌исхрана‌ ‌или‌ ‌пак‌ ‌да‌ ‌ми‌ ‌дадат‌ ‌фидбек.‌ ‌‌

FitKit‌ ‌Plus‌ ‌Booty‌ ‌Grow‌ ‌програма‌ ‌на‌ ‌Антониа‌ ‌Домазетова‌ ‌‌

Секоја‌ ‌трансформација‌ ‌и‌ ‌променет‌ ‌животен‌ ‌стил‌ ‌и‌ ‌навики‌ ‌ја‌ ‌мотивираат‌ ‌Антониа‌ ‌уште‌ ‌повеќе‌ ‌да‌ ‌се‌ ‌посвети‌ ‌на‌ ‌ширење‌ ‌на‌ ‌пораката‌ ‌дека‌ ‌здравата‌ ‌исхрана‌ ‌и‌ ‌физичката‌ ‌активност‌ ‌е‌ ‌поврзана‌ ‌пред‌ ‌се‌ ‌со‌ ‌здравјето,‌ ‌квалитетот‌ ‌на‌ ‌живеење,‌ ‌создавање‌ ‌на‌ ‌здрава‌ ‌иднина‌ ‌за‌ ‌себе‌ ‌и‌ ‌своето‌ ‌семејство.‌ ‌‌🙏‌ ‌

‌Вежбајте‌ ‌паметно,‌ ‌а‌ ‌не‌ ‌само‌ ‌напорно.‌ ‌Вежбајте‌ ‌правилно‌ ‌со‌ ‌соодветни‌ ‌тренинзи‌ ‌прилагодени‌ ‌за‌ ‌твојата‌ ‌цел‌ ‌како‌ ‌и‌ ‌соодветна‌ ‌исхрана‌ ‌која‌ ‌што‌ ‌е‌ ‌80%‌ ‌од‌ ‌резултатот.‌ ‌Работете‌ ‌на‌ ‌менување,‌ ‌создавање‌ ‌на‌ ‌правилни‌ ‌навики,‌ ‌а‌ ‌не‌ ‌на‌ ‌брзи‌ ‌диети‌ ‌и‌ ‌брзи‌ ‌тренинг‌ ‌програми‌ ‌кои‌ ‌што‌ ‌долгорочно‌ ‌прават‌ ‌повеќе‌ ‌штета‌ ‌од‌ ‌колку‌ ‌добро.‌ ‌Никогаш‌ ‌не‌ ‌се‌ ‌откажувајте‌ ‌бидејќи‌ ‌во‌ ‌секоја‌ ‌сфера‌ ‌од‌ ‌животот‌ ‌успеваат‌ ‌оние‌ ‌кои‌ ‌не‌ ‌се‌ ‌откажуваат‌ ‌и‌ ‌кои‌ ‌работат‌ ‌напорно‌ ‌за‌ ‌да‌ ‌ги‌ ‌остварат‌ ‌своите‌ ‌цели.‌ ‌‌

FitKit‌ ‌Plus‌ ‌Booty‌ ‌Grow‌ ‌програма‌ ‌на‌ ‌Антониа‌ ‌Домазетова‌ ‌‌

За‌ ‌да‌ ‌дознаеш‌ ‌повеќе‌ ‌за‌ ‌Антониа:‌ ‌‌👩‌ ‌

✅‌ ‌‌Следи‌ ‌ја‌ ‌на‌ ‌Инста‌ ‌-‌ ‌‌@adomazetova‌

✅‌ ‌‌Пиши‌ ‌ѝ‌ ‌на‌ ‌Фејсбук‌ ‌-‌ ‌‌Antonia‌ ‌Domazetova‌

✅‌ ‌Конектирај‌ ‌се‌ ‌на‌ ‌LinkedIn‌ ‌-‌ ‌‌Antonia‌ ‌Domazetova‌

👉‌За‌ ‌да‌ ‌почнеш‌ ‌да‌ ‌вежбаш‌ ‌со‌ ‌Антониа,‌ ‌‌креирај‌ ‌го‌ ‌твојот‌ ‌профил‌ ‌на‌ ‌FitKit‌ ‌Plus‌.‌ ‌ ‌‌

За‌ ‌крај,‌ ‌еве‌ ‌зошто‌ ‌треба‌ ‌да‌ ‌ѝ‌ ‌дадеш‌ ‌шанса‌ ‌на‌ ‌Booty‌ ‌Grow‌ ‌програмата:‌ ‌ ‌‌

Мојата‌ ‌цел‌ ‌при‌ ‌снимање‌ ‌на‌ ‌оваа‌ ‌програма‌ ‌беше‌ ‌да‌ ‌секој‌ ‌оној‌ ‌кој‌ ‌ќе‌ ‌ја‌ ‌купи‌ ‌добие‌ ‌многу‌ ‌повеќе‌ ‌од‌ ‌само‌ ‌6‌ ‌тренинзи.‌ ‌Бенефит‌ ‌е‌ ‌тоа‌ ‌што‌ ‌програмата‌ ‌ја‌ ‌препорачувам‌ ‌да‌ ‌се‌ ‌повтори‌ ‌неколку‌ ‌пати.‌ ‌Давам‌ ‌максимум‌ ‌од‌ ‌мојата‌ ‌енергија‌ ‌да‌ ‌се‌ ‌извежбаме‌ ‌заедно,‌ ‌сакам‌ ‌да‌ ‌сум‌ ‌позитивна‌ ‌бидејќи‌ ‌верувам‌ ‌дека‌ ‌тоа‌ ‌сите‌ ‌дополнително‌ ‌не’‌ ‌мотивира‌ ‌посебно‌ ‌за‌ ‌време‌ ‌на‌ ‌тренинг.‌ ‌‌💪‌


FitKit logo

ФитКит e апликација која ти овозможува да вежбаш кога сакаш и каде сакаш, сега и во online вежбалните низ целата држава.

Апликацијата е достапна на PlayStore и AppStore.