FitKit Pixel

FitKit Plus Crossfit програма на Атанас Михајловски

Почнал како професионален фолклорен играч, преминал во телеком инженер, а денес е еден од најдобрите Кросфит тренери во земјава со многу задоволни и активни вежбачи. 💪 Запознај го Атанас Михајловски, еден од нашите FitKit Plus тренери кој ја води програмата Основи на Кросфит. 👋 Станува зборови за прецизно креирани тренинзи за мажи и жени, одлични […]

Повеќе