FitKit Pixel

FitKit Plus Crossfit програма на Атанас Михајловски

Почнал како професионален фолклорен играч, преминал во телеком инженер, а денес е еден од најдобрите Кросфит тренери во земјава со многу задоволни и активни вежбачи. 💪 Запознај го Атанас Михајловски, еден од нашите FitKit Plus тренери кој ја води програмата Основи на Кросфит. 👋 Станува зборови за прецизно креирани тренинзи за мажи и жени, одлични […]

Повеќе

Зошто CrossFit може да биде најдобрата дисциплина за тебе

Во последните 2 години кросфит како дисциплина доживеа сензација и многу луѓе зборуваат за неа иако сепак повеќе зборуваат отколку што ја издржуваат :). CrossFit е интензивна програма за вежбање каде што се измешани плиометриски скокови, олимписко дигање и трчање. Тренерите и ентузијастите користат и “алтернативна” — нетрадиционална опрема звоно, медицинки, тракторски гуми, кутии и слично. Најчесто вежбите […]

Повеќе