FitKit Pixel

Разјаснување на поимите масти и мускулна маса

Не знам дали си забележал кога одиш на систематски една табела со бројки и криви линии за тоа колку треба да имаш килажа. Целта на таа табела е да донесе заклучок за твојата килажа. Во предвид се’ земаат висината, полот, возраста и тежината, а на крај резултатот може да биде дефицит килажа, нормално или прекумерна […]

Повеќе