FitKit Pixel

Нови вежби за твојот тренинг

Кога ќе прифатите активност со слободни движења, не само што ќе имате придобивки за физичкото здравје туку и многу повеќе од тоа. Луѓето со векови практикуваат физичка активност со слободни движења, но идејата за движење без структура е нов концепт. Во животот често си зацртуваме да следиме одреден план со структура, но понекогаш можеби е […]

Повеќе