Мартина : Јогата им помага на бремените жени подобро да се запознаат со нивните внатрешни и…

Се чини дека јогата станува се повеќе и повеќе популарна во Македонија. Таа е единствена практика која е комбинација на вежби за умот и за […]

Мартина : Јогата им помага на бремените жени подобро да се запознаат со нивните внатрешни и… Повеќе