Nagomy Fitness

Петар од Nagomy Fitness: Сите го имаат ѕверот во себе, ние го будиме!

Под мотото Сите го имаат ѕверот во себе, ние го будиме!, Nagomy Fitness од Скопје веќе 15 години ги поместува стандардите за тоа како еден …

Петар од Nagomy Fitness: Сите го имаат ѕверот во себе, ние го будиме! Повеќе