Хајди од GetFit: Каде и да се одвиваат тренинзите — резултати ќе има!

Да се вежба online и да се постигнат резултати од дома е еден од најголемите предизвици со кои што се соочивме во нашето 7-годишно постоење […]

Хајди од GetFit: Каде и да се одвиваат тренинзите — резултати ќе има! Read more