High Intensity Training

Умерено интензивен vs. Високо интензивен тренинг

Денешните општо прифатени упатства и правила за физичка активност препорачуваат од 150 до 250 минути неделно да се практикува активност со умерен интензитет (УИ) како

Умерено интензивен vs. Високо интензивен тренинг Повеќе