FitKit Pixel

Хидрација и вежбање

Ако си бил внимателен на биологија ☺ сигурно ти е познато дека 60-70% од човековото тело е составено од вода, па може слободно да се каже дека е водата од витално значење за да преживееме. Водата ја регулира телесната температура, ни помога да дишеме, важна е за дигестијата и за екскрецијата, му помага на телото да […]

Повеќе