Аеробик

Аеробното вежбање e вежбање со низок до висок интензитет што зависи првенствено од аеробниот процес на генерирање енергија. „Аеробик“ е дефиниран како „се однесува на, вклучува или бара кислород“ и се однесува на употребата на кислород за да се задоволат потребите за енергија за време на вежбање преку адекватен аеробен метаболизам.

Достапно во: