Функционален тренинг

Функционалниот фитнес се обидува да изгради сила, флексибилност и рамнотежа за навигација низ физичкиот свет и предметите во него. Вежбите вклучуваат реплицирање на движењата неопходни во реалниот свет: чучнување, влечење, туркање, свиткување, качување, одење и трчање.

Достапно во: